Kurumsal Üyeler
Kategoriler
Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Şartları ve ...

Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi


Taraflar / Genel kullanım şartları

Bu kullanıcı sözleşmesi, TRNAKLİYATCİLAR.COM web sitesine üyelik kaydı yapacak olan Gerçek ve Tüzel kişiler (Kullanıcılar) ile TRNAKLİYATCİLAR.COM arasında, ÜYE KAYIT aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir.

Gerçek ve Tüzel kişiler, TRNAKLİYATCİLAR.COM üye oldukları andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Konu ve Kapsam

Sözleşmenin konusu ve kapsamı, TRNAKLİYATCİLAR.COM’da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ve onların açıklamalarının beyanıdır.

KULLANICI, bu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin TRNAKLİYATCİLAR.COM tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen hususlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


TRNAKLİYATCİLAR.COM Kullanım, Üyelik Şartları

TRNAKLİYATCİLAR.COM’a üye olmak için en az 18 yaşında olmak ve üyelikte istenilen bilgilerin eksiksiz olarak üyelik sırasında belirtilen yerlere yazılması ve TRNAKLİYATCİLAR.COM gönderilmesi gerekir.

KULLANICI, TRNAKLİYATCİLAR.COM’da her hangi bir işlemi gerçekleştirirken, bu sözleşmede beyan edilen şartların yanında, yürürlükte olan ilgili tüm kanun ve mevzuata uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı KULLANICI olacaktır. KULLANICI, böyle bir durumda TRNAKLİYATCİLAR.COM'u sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun TRNAKLİYATCİLAR.COM’dan her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, üye kayıt ve firma kayıt bilgilerini doğru olarak gireceğini, eksik yada güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI, TRNAKLİYATCİLAR.COM'a üyelik şifre ve kullanıcı adı bilgilerinin güvenliğinden bizzat kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından TRNAKLİYATCİLAR.COM’un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI, TRNAKLİYATCİLAR.COM web sitesi üzerinden, diğer kullanıcılarla iletişim kurarken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, tehdit, hakaret vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propagandalar yapmayacağını, diğer kullanıcıları ve üçüncü şahısları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları karalayıcı her türlü davranıştan uzak duracağını ve TRNAKLİYATCİLAR.COM'a verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetine katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Genel kural olarak KULLANICININ, TRNAKLİYATCİLAR.COM ya da üçüncü şahısların haklarını, yürürlükte olan ilgili kanun ve mevzuatı ihlal ettiğinde, üyeliği sona erdirilecektir.

TRNAKLİYATCİLAR.COM, kendi takdir yetkisine bağlı olarak herhangi bir zamanda, bu sözleşmede beyan edilen kurallara uymayan KULLANICILARI, geçici veya kalıcı olarak üyelikten çıkarma ve ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını sahiptir.

TRNAKLİYATCİLAR.COM, KULLANICI’nın bu sözleşme hükümlerine uymaması halinde, herhangi bir zamanda, tek taraflı olarak bu sözleşmeyi hiçbir bildirimde bulunmaksızın feshederek, KULLANICI’nın TRNAKLİYATCİLAR.COM üyeliğinin ve TRNAKLİYATCİLAR.COM sitesinden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, açtığı ihaleleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICI, bu madde kapsamında bu sözleşmenin feshedilmesi, TRNAKLİYATCİLAR.COM üyeliğinin ve web sitedeki hizmetleri almasının iptal edilmesi halinde, TRNAKLİYATCİLAR.COM'dan hangi isim altında olursa olsun, her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


İhale Başlatmak

KULLANICI, nakliyat talep formunu doldurup onaylamasıyla, açık nakliyat ihalesi başlar.

Nakliyat talebi, TRNAKLİYATCİLAR.COM web sitemizdeki kayıtlı nakliyat firmaları tarafından görülür. Nakliyat firmaları, nakliyat taleplerine teklif sunarlar. KULLANICI, kabul ettiği teklif hangi firmaya aitse, o nakliyat firmasından taşıma hizmetini alır.

TRNAKLİYATCİLAR.COM, nakliyat talep formunu doldurarak nakliyat talebinde bulunan ve nakliyat firmalarından taşıma hizmeti alan KULLANICIDAN, nakliyat hizmeti için ücret talep etmemektedir. Nakliyat talebi oluşturmak ücretsizdir.


İhalelerin İptali

KULLANICILAR başlatıp sonuçlandırmadıkları ihaleleri, diledikleri zaman iptal edebilirler.

TRNAKLİYATCİLAR.COM, başlatılan ihalelerdeki bilgilerin yanlış, eksik veya mükerrer olması durumunda, gerekçe göstermeksizin ihaleyi iptal edebilir.


Nakliyat Hizmetinin Yerine Getirilmesinin Tanımı

TRNAKLİYATCİLAR.COM kendisi bizzat yük ve eşya taşıma işini yapmamaktadır.

TRNAKLİYATCİLAR.COM, web site üzerinden gelen nakliyat taleplerini, Türkiye’nin değişik illerinde bulunan üye Nakliye Firmalarına bildirmektedir.

TRNAKLİYATCİLAR.COM’ın verdiği hizmet, KULLANICI ile nakliye firmasını, nitelikleri belirlenmiş bir yük için, karşılıklı anlaşmaya varılmış bir ücretle taşınmasına web site üzerinden aracılık etmekten ibarettir.

TRNAKLİYATCİLAR.COM müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, hizmeti yerine getirecek nakliye firmalarını özenle seçmektedir. Ancak firmaların üzerinde ise tam kontrol mümkün değildir. TRNAKLİYATCİLAR.COM nakliyatı yapılacak olan eşyanın sökülmesi, nakliyatı, yerleştirilmesi aşamasında olabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Yükün taşınması hizmeti aşamalarında oluşabilecek hasarlardan, taşımayı yapan nakliye firması sorumlu olacaktır.


Sistem Kesintisi ve Hizmetin Aksaması

Web sisteminde önceden beklenmeyen mücbir sebeplerden dolayı bir kesinti olması halinde, ihalelerde oluşabilecek aksamalardan TRNAKLİYATCİLAR.COM sorumlu tutulamaz.

Kesintinin giderilmesinden sonra, açık ihaleler kaldıkları aşamadan devam ederler. KULLANICILAR, bu tür gerekçelerle TRNAKLİYATCİLAR.COM’dan hiç bir hak talep edemezler.

Yazılımlarda ve yazılımların çalıştığı veri işleme sistemlerinde (sunucu ve donanımları) hatasızlık, internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları tümüyle kontrol altına almak, mümkün değildir. Bu nedenle TRNAKLİYATCİLAR.COM, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. Ancak kesintisiz hizmet alınabilmesi için azami tedbirleri almaya çalışmaktadır.

TRNAKLİYATCİLAR.COM yayınladığı bilgilerin hata içermeyeceğini, her zaman güncel olacağına dair garanti vermemektedir.


Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, TRNAKLİYATCİLAR.COM, bu sözleşme ile belirtilen hizmetlerin herhangi birinin geç veya eksik yapılmasından yada yapılmamasından dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir sebepler olan doğal afet, grev, isyan, savaş, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, iletişim sorunları ve kötü hava koşulları da dâhil, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TRNAKLİYATCİLAR.COM'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak durumlar olarak kabul edilecektir.


Ticari Markalar / Telif Hakları

TRNAKLİYATCİLAR.COM’un logoları ve ürettiği görseller, fikir ve sanata ilişkin hakları saklıdır.

TRNAKLİYATCİLAR.COM’da yayınlanan firmaların markaları ise kendi sahiplerinin mülküdür.


Harici Linkler ve Reklamlar

TRNAKLİYATCİLAR.COM web sitesi sayfalarından, farklı internet adreslerine bağlantı linkleri bulunmaktadır. TRNAKLİYATCİLAR.COM, link verdiği, banner tanıtımını yaptığı web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir.

Ayrıca TRNAKLİYATCİLAR.COM web sitemizde, dışarıdan şirketlerin reklamlarını yayınlamaktayız. (Google Adsense v.s.). Bu reklamlar çerez (cookies) içerebilir ve bu sirketler tarafından çerez bilgileri toplanabilir.


Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya TRNAKLİYATCİLAR.COM'un, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilecektir.


Genel


TRNAKLİYATCİLAR.COM, bu Sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, teklif kurallarında değişiklik yapma, ihale sisteminin yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, hakkına sahiptir.

Bu sözleşme, tarafların üzerinde anlaşmaları ile KULLANICI’nın "Kullanıcı Üye Kayıt Formu"nu doldurarak TRNAKLİYATCİLAR.COM’a Kullanıcı başvurusu yapması ve TRNAKLİYATCİLAR.COM’un Kullanıcı başvurusunu onayladığı tarih itibariyle geçerli olmak üzere süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

TR NAKLİYATÇILAR - Evden Eve Nakliyatçılar - Şehiriçi Nakliyatçılar - Şehirler Arası Nakliyatçılar